Skip to main content

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Słowem swym

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Słowem swym

Słowem swym, napełnij mnie Słowem swym,

napełnij mnie Słowem swym, napełnij mnie Słowem swym

Napełnij mnie Słowem swym

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Duchem swym

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Duchem swym

Duchem swym, napełnij mnie Duchem swym

Napełnij mnie Duchem swym, Napełnij mnie Duchem swym,

Napełnij mnie Duchem swym

/ Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa /