Skip to main content

Boże, Twa wierność wielka jest

Ty nie opuszczasz grzesznych serc

Wciąż nam wybaczasz, Panie, dzięki łasce

I nie rozdzieli nas już nic

 

Z Twej łaski nam dajesz

Zbawienie przez wiarę

Twa łaska wystarcza więc mi

 

Ref: Twa łaska jest tym

Co wystarcza mi

Z twej łaski chcę żyć, Boże mój

 

Boże, Twa miłość wielka jest

Umacniasz słabych, troszczysz się

Prowadzisz nieustannie ku zbawieniu

Niech każde serce chwali Cię

 

Z Twej łaski nam dajesz

Zbawienie przez wiarę

Twa łaska wystarcza więc mi

 

Ref: Twa łaska jest tym

Co wystarcza mi

Z twej łaski chcę żyć, Boże mój