Skip to main content
All Posts By

admin

02. Jedynie Ty jesteś moim źródłem

By Śpiewnik

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Słowem swym

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Słowem swym

Słowem swym, napełnij mnie Słowem swym,

napełnij mnie Słowem swym, napełnij mnie Słowem swym

Napełnij mnie Słowem swym

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Duchem swym

Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Napełnij, napełnij mnie Duchem swym

Duchem swym, napełnij mnie Duchem swym

Napełnij mnie Duchem swym, Napełnij mnie Duchem swym,

Napełnij mnie Duchem swym

/ Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa

Albowiem Twa łaska, Twa łaska, na wieki trwa /

15. Boże Twa wierność wielka jest

By Śpiewnik

Boże, Twa wierność wielka jest

Ty nie opuszczasz grzesznych serc

Wciąż nam wybaczasz, Panie, dzięki łasce

I nie rozdzieli nas już nic

 

Z Twej łaski nam dajesz

Zbawienie przez wiarę

Twa łaska wystarcza więc mi

 

Ref: Twa łaska jest tym

Co wystarcza mi

Z twej łaski chcę żyć, Boże mój

 

Boże, Twa miłość wielka jest

Umacniasz słabych, troszczysz się

Prowadzisz nieustannie ku zbawieniu

Niech każde serce chwali Cię

 

Z Twej łaski nam dajesz

Zbawienie przez wiarę

Twa łaska wystarcza więc mi

 

Ref: Twa łaska jest tym

Co wystarcza mi

Z twej łaski chcę żyć, Boże mój