Skip to main content

wierni Bogu

przyjaźni ludziom

oddani Ewangelii

Społeczność Chrześcijańska Wrocław Południe to wspólnota ludzi, których nadrzędnym celem jest nieustannie poznawać Boga, kochać otaczających nas ludzi oraz nawiązać wartościowy dialog ze współczesną kulturą.

Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego w RP, należącego do nurtu chrześcijaństwa o charakterze ewangelicznym, a jego początki w Polsce sięgają 1921 roku.

każda niedziela, godzina 11:00

każda niedziela, godzina 11:00

każda niedziela, godzina 11:00

każda niedziela, godzina 11:00

każda niedziela, godzina 11:00

Hotel Bielany, ul. Klecińska 3

Hotel Bielany, ul. Klecińska 3

Hotel Bielany, ul. Klecińska 3

Hotel Bielany, ul. Klecińska 3

Hotel Bielany, ul. Klecińska 3

Poznaj naszą wizję, misję i wartości

Wizja

Pragniemy być wspólnotą wpatrzoną w Chrystusa, zbudowaną na fundamencie Bożego Słowa, która w mocy Ducha Świętego poświęca się głębszemu poznaniu Ewangelii i jej głoszeniu.

Misja

Naszą misją jest czynienie innych uczniami Chrystusa, koncentrując się na południu Wrocławia. Pragniemy służyć ludziom poprzez stałą obecność i aktywną służbę w tej części miasta.

Wartości

Chcemy, aby nasza wspólnota cechowała się: autentycznym uwielbieniem, Chrystocentrycznym ekspozycyjnym nauczaniem, głębokimi relacjami, aktywną ewangelizacją i społecznym zaangażowaniem w potrzeby ludzi dookoła nas.

Dołącz do naszego newslettera

spotkania

niedziela // godzina 11:00

Hotel Bielany
ul. Klecińska 3
55-040 Bielany Wrocławskie

kontakt

Karol

+48 537 262 195
kontakt@schwro.pl