Skip to main content

Kim jesteśmy

Czego nauczamy

Nauczamy, że to Chrystus jest głównym bohaterem Bożego Słowa i to On jest w centrum każdego kazania.

Nauczamy, że głównym tematem całej Biblii jest Boży plan zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, który doskonale wypełnił każde przykazanie w naszym imieniu, i to Jego ofiara daje nam siłę i motywację do przestrzegania Jego przekazań dzisiaj.

Nauczamy, że prawdziwe chrześcijaństwo to żywa relacja z Bogiem, który jest jeden, a jednocześnie w trzech Osobach. Bóg Ojciec, Boży Syn, który jednocześnie stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla przebaczenia naszych grzechów, i Duch Święty, przez którego Boża obecność jest z każdą wierzącą osobą dzisiaj.

Nauczamy, że każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje osobistego pojednania z Bogiem poprzez wiarę w Chrystusa. Osoba taka otrzymuje dar Ducha Świętego, który zamieszkuje w niej i staje się dzieckiem Bożym. Każdy chrześcijanin powinien potwierdzić swoją wiarę przez chrzest wodny w świadomym wieku.

Nauczamy, że człowiek nie jest w stanie swoimi własnymi uczynkami zasłużyć sobie na Bożą akceptację, ani sam nie jest w stanie wybrać Boga. To Bóg, w swojej suwerennej woli, przyciąga go do siebie poprzez piękno swojej łaski. Zbawienie pochodzi zatem w całości od Boga, z łaski, a nie za sprawą człowieka.

Nauczamy, że Bóg jest suwerenny i w pełnej kontroli nad całym światem, i nic nie dzieje się poza jego kontrolą. Jednocześnie nauczamy, że Bóg dał człowiekowi wolę, dlatego człowiek jest w całości odpowiedzialny za każdy swój czyn.

Nauczamy, że naczelnym celem życia każdego człowieka jest uwielbienie Boga oraz znalezienie radości i satysfakcji w Nim.

Nauczamy, że zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem. Poza nim ludzie nie mogą zaznać prawdziwej satysfakcji w życiu.

Nauczamy, że Bóg powołał Kościół, aby był Jego ambasadorem na ziemi. Kościół zbudowany na głębokich więziach z Bogiem i sobą nawzajem, powołany, aby czynić uczniów i głosić dobrą nowinę o miłości Chrystusa całemu światu.

Nauczamy, że nasze życie na ziemi jest tymczasowe, a naszym ostatecznym celem jest Niebo, którym jest nowa Ziemia i Niebo, gdzie nie będzie bólu i cierpienia, i gdzie będziemy żyć z Bogiem bez końca. Nastąpi to w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to śmiało napisz do nas!