Skip to main content

Chrystocentryczne nauczanie

Celem naszego nauczania jest nie tylko informacja, ale transformacja życia. Dlatego w naszym nauczaniu pragniemy, aby Boże Słowo mogło docierać zarówno do naszych umysłów jak i naszych serc. W tym celi, po pierwsze: nasze nauczania są ekspozycyjne w stylu- to znaczy, że to tekst decyduje to o czym mówimy, nie zewnętrzna agenda. Po drugie, nasze nauczania wskazują na potrzebę poddania się Chrystusowi i jego uzdalniającej mocy do zastosowania teksu(woli?) w naszym życiu.

Głębokie więzi

Nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale każdy potrzebuję relacji z drugim człowiekiem. Chrystus powołał nas abyśmy mogli nie tylko wierzyć, ale abyśmy wspólnie mogli pomagać sobie nawzajem w krokach naszej wiary, jak i w codziennym życiu.

Autentyczne uwielbienie

Wierzymy, że pragnienia naszego serca zostaną zaspokojone dopiero wtedy, gdy doświadczymy Bożej miłości, do której zostaliśmy stworzeni.  Dlatego nasze nabożeństwa są skoncentrowane na tym, aby były wyrazem naszej autentycznej miłości do Chrystusa, która może zrodzić się tylko z głębszego zrozumienia Jego miłości do nas.  Dlatego nasze uwielbienie jest zbudowane na Biblijnej treści, nie samych emocjach i dobrej atmosferze.

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Nasza wspólnota nie istnieje tylko sama dla siebie, ale aby przynieść nadzieje jaką daje miłości i przebaczenie w Chrystusie dla innych. Dlatego chcemy, aby nasze spotkania i wydarzenia były otwarte i zrozumiałe dla wszystkich ludzi Jak i również chcemy być znani z wyjątkowej, szczerej gościnności. Jak i również budowania relacji i dialogu z ludźmi z różnych środowisk.

Radykalne uczniostwo

Chrześcijaństwo to nie hobby, ale podporządkowanie się Chrystusowi w swoim życiu. Dlatego, wierzymy, że nasze życiowe spełnienie nie pochodzi z własnej samorealizacji, ale świadomej rezygnacji z prawa do decydowania o tym co jest dla mnie dobre lub złe, i poddaniu się temu co mówi Bóg.

Zakładanie nowych wspólnot

Dlatego, że naszym celem jest dotarcie do wszystkich ludzi z Dobrą Nowiną o nadziei jaką mamy w Chrystusie, wierzymy, że najlepszym do tego sposobem jest zakładanie kolejnych wspólnot w nowych miejscach. Dlatego, chcemy być wspólnotą, która angażuje się w zakładanie kolejnych wspólnot.