Skip to main content

Nadzieja dla tych, którzy zawodzą

31 marca, 2024

Seria: Król Jezus

Księga: Ewangelia Marka

Nadzieja dla tych, którzy zawodzą

Nawet gdy Piotr zawiódł, Bóg nigdy z niego nie zrezygnował. Tak samo dzisiaj, gdy my zawodzimy, Bóg nie zrezygnuje z żadnego z nas. Jego miłość i łaska są silniejsze od naszych błędów i niedoskonałości.