Skip to main content

Pokój? Niemożliwe!

2 czerwca, 2024

Księga: List do Efezjan

Pokój? Niemożliwe!

Jezus dokonał niemożliwego – zagwarantował pokój pomiędzy Nim, a nami. To znaczy zbawienie. Niezależnie od pochodzenia i przeszłości, wierząc w Chrystusa jesteś zaproszony do stołu Pańskiego.

My, obdarzeni pokojem, jesteśmy zobligowani do obdarzania nim nawet tych, z którymi się nie zgadzamy i tych, których nie da się lubić. To niemożliwe, chyba, że będziemy stale przypominać sobie, że nasz wewnętrzny pokój to dzieło Jezusa, kosztujące Go życie.