Skip to main content

wykorzystaj trudności

10 września, 2023

Księga: List Jakuba

wykorzystaj trudności

Wytrwała wiara prowadzi cię do bycia osobą jaka chciałabyś/chciałbyś zobaczyć w lustrze – kompletną.