Skip to main content

zło stronniczości

15 października, 2023

Księga: List Jakuba

zło stronniczości

Stronniczość jest jest zaprzeczeniem miłości ponieważ nie szukamy tego co możemy dać, ale tego co możemy wziąć.